ACTIVA-T

96 178 45 66

Qui som

AlgemesíWeb és un Diari digital local, independent i compromès amb  la informació i amb les persones d’Algemesí. Fem periodisme de proximitat, practiquem la  llibertat d’expressió i som del poble.

AlgemesíWeb naix per cobrir un espai d’informació que darrerament ha estat descuidat pels grans mitjans de referència: la informació local.

Ens hem acostumat a que les coses més properes passen desapercebudes al nostre voltant i a que la informació estiga a l’abast sols aquells que hi estan implicats. Aquesta dinàmica és la que volem canviar des d’AlgemesiWeb.   És per això que anem a informar  sobre allò que passa al nostre poble, amb notícies que interessen als nostres veïns i veïnes. Per a aconseguir la millor comunicació a AlgemesiWeb oferim professionalitat i l’aprofitament de totes les possibilitats que ens dona Internet: lletra, fotos i material audiovisual.

Nasquem amb d’humilitat del que arriba de nou, però amb la il·lusió de convertir-nos en un mitjà de cohesió local. Volem ser una eina que servisca per obrir ponts de comunicació entre els diferents col·lectius i les persones que conformem la nostra societat.

Defensem la veritat, el rigor informatiu i la crítica constructiva. Som un mitjà de modern i de progrés. Busquem l’interés públic i estem oberts a tots els que vulguem fer de la nostra ciutat una comunitat més i millor informada. Amb autonomia de criteri, ens oferim  als nostres polítics i a les nostres institucions per a que ens expliquen el que fan amb transparència i credibilitat.

Contrastarem fets i opinions, perquè sabem que la veritat té moltes perspectives. Per aquest motiu donem la paraula al poble per a que s’expresse. Nosaltres no anem editorialitzar. Estem convençuts que és la gent qui ha de tenir la paraula i ha de reflexionar sobre aquells temes que considere.  Amb aquest filosofia, i dins del respecte i la llibertat d’expressió, les persones d’Algemesí que tinguen alguna cosa a dir ho podran fer a la secció “punt de vista”.

Aquest és el nostre projecte, esperem que vos agrade i que ens seguiu.