L'oratge a Algemesí

STEPV defensa en les Corts un model plurilingüe integrador

El Sindicat considera que el valencià ha de ser l’eix central del sistema plurilingüe per aconseguir aquesta plena integració
Algemesiweb | 11/01/2018

Dilluns el STEPV va intervenir en la Comissió d’Educació i Cultura de les Corts Valencianes per a presentar les seues propostes sobre la Proposició de Llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, presentada pel grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podem.

El Sindicat ha plantejat una trentena d’esmenes per millorar el text de la Proposició de Llei. Les propostes s’han basat en la pràctica docent de milers de professores i professors arreu del país, en les recerques i estudis d’investigadores i investigadors sobre l’educació bilingüe i plurilingüe i l’aprenentatge de llengües. Per a STEPV, l’adopció de qualsevol programa plurilingüe ha de tindre en compte que el valencià és una llengua minoritzada i el dret de tot l’alumnat a dominar, i estar capacitat per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià amb igualtat amb el castellà i també a ser competent en una o més llengües estrangeres en acabar els estudis obligatoris.

Durant la seua intervenció, STEPV ha destacat els aspectes següents per tal d’aconseguir aquest objectiu:

- la potenciació del valencià tot convertint-lo en el nucli organitzador del currículum, i el foment de la seua normalització en l’ús social, administratiu i acadèmic en tots els centres i en el conjunt del sistema educatiu.

- en les comarques castellanoparlants s’ha de garantir que tot l’alumnat acabe els seus estudis dominant tant el castellà com el valencià. Per a aconseguir-ho, cal una planificació lingüística que incloga, entre altres mesures: plans específics de formació de professorat, reducció de ràtios, elaboració de materials curriculars específics, augment de la dotació de professorat de valencià i derogació de la norma que manté la figura extemporània de les exempcions per poder garantir el dret de l’alumnat a estudiar el valencià.

STEPV defensa en les Corts un model plurilingüe integrador 

El Sindicat ha plantejat durant la intervenció les esmenes més importants a la llei, que es concreten en:

- El canvi del nom del programa per Programa d’Educació Plurilingüe Integrador. Pensem que defineix més correctament què és i què es pretén amb la Proposició de Llei.

- Tant en els centres de territoris de predomini lingüístic valencià com de castellà, el percentatge mínim de continguts curriculars vehiculats en valencià serà del 50%. Per a l’Educació Infantil proposem que siga del 90% en valencià en els territoris de predomini lingüístic valencià. Des del nostre punt de vista, si hi ha una introducció a l’educació infantil de l’ús vehicular de tres llengües —valencià, castellà i llengua estrangera— és millor ajornar la introducció de la llengua dominant que és el castellà.

- L’avaluació ha de ser cada dos anys per poder ser més dinàmics en la millora del programa i en les adaptacions a les realitats sociolingüístiques dels centres i del seu entorn. Al mateix temps que proposem la seua aplicació total en dos cursos, no en tres.

- L’acreditació del coneixement de llengües per part del professorat per a l’ús vehicular de les llengües considerem que no ha d’estar a la Llei sinó en normatives de rang inferior per poder adaptar-se a les necessitats de cada moment.

- El Sindicat considera que en la Proposició de Llei hi ha un buit respecte a la llengua de relació i comunicació als centres docents que ha de ser el valencià. Per això hem proposat un nou capítol per garantir-ho.

- La creació de la figura de la persona coordinadora de plurilingüisme a tots els centres docents per dinamitzar i coordinar la seua aplicació.

- L’establiment de convenis de col·laboració amb aquelles entitats i mitjans de comunicació dels territoris amb els quals compartim la mateixa llengua cooficial diferent del castellà.

A més, en la intervenció s’ha reiterat el compromís de STEPV en la normalització lingüística del valencià, més enllà de l’àmbit de l’ensenyament. Per això ha reclamat una Llei d’Igualtat Lingüística que supere l’obsoleta LUEV; ha donat suport al Decret d’usos institucionals i administratius de les llengües oficials; ha apostat per la urgent obertura d’À punt i per un espai comunicatiu compartit amb la resta de territoris de parla catalana; i ha continuat exigint un augment de les partides pressupostàries destinades a la promoció i ús del valencià per equiparar-nos als altres territoris amb llengua pròpia.

STEPV està convençut que, només d’aquesta manera, s’avançarà envers la convivència i la igualtat real de les dues llengües oficials, i la cohesió social i lingüística dels centres educatius i de la societat valenciana.

Finalment, STEPV es reunirà aquesta setmana amb representants dels partits PSPV, Compromís i Podem per concretar les propostes presentades i intercanviar opinions sobre el decret.

Comentaris

Algemesiweb utilitza una ferramenta de facebook per als comentaris, i no es fa responsable de les opinions expresades.

Galeria

Fes click en la imatge per ampliarla

Segueix-nos a les xarxes

Al Facebook

Esta pàgina utilitza cookies propies i de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar la navegació. Si continues navegant, sense modificar la configuració de les cookies, entenem que acceptes el seu us. Post modificar la configuración en cualsevol momento.
Acceptar
Amb aquesta subscripció rebràs gratuïtament al teu correu el nostre diari quant llancem una nova edició.
Nom
Correu electrònic
Idioma de la publicació
  • valencià
Accepte els terms i les condicions descrites ací
CERRAR
Buscar noticies
Paraules
Només es considerarán paraules de 3 o mes lletres.
On
Títul
Subtítul
Resum
Text
Selecciona les parts de la noticia on recordes que estàn les paraules a buscar.
DAta de publicació
Desde:
Fins a:
Indica les dates aproximades de publicació de les noticies que estàs buscant.
Resultats