L'oratge a Algemesí

Les taxes universitàries baixen un 7% per al curs acadèmic 2017-2018

Amb esta mesura la Generalitat pretén lluitar contra les desigualtats socials, són dues dels eixos bàsic inclosos en el Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià
Algemesiweb | 29/07/2017

El Consell ha aprovat el decret que estableix una reducció del 7% de la matricula ensenyaments de grau i màster per al curs acadèmic 2017-2018. Aquesta reducció de taxes s'ampliarà a un 8% més per al curs 2018-2019, que suposa total del 15%,

La reducció de taxes, al costat de la implementació d'una política de subvencions i beques universitàries que ajuden a lluitar contra les desigualtats socials, són dues dels eixos bàsic inclosos en el Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià.

Amb aquest decret, l'import de les tarifes per la realització d'estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l'import dels preus per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries.

Les taxes universitàries baixen un 7% per al curs acadèmic 2017-2018 

El règim aplicable a les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris serà l'establit en la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

El decret possibilita diferents tipus d'exempcions i bonificacions per a l'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o de la Generalitat. També tindran exempcions i bonificacions els que obtinguen matrícula d'honor o premi extraordinari de Batxillerat, els membres de famílies nombroses, els que hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars.

Aquestes exempcions i bonificacions també beneficiaran a aquells que es troben en algun dels supòsits d'exempció als quals es refereix l'article 148 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, en els termes i les condicions establits en l'esmentat article. I també tindran dret a l'exempció total de taxes: els alumnes que tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent.

L'import de les taxa aplicable als estudiants estrangers serà el mateix import que l'aplicat per als estudiants de nacionalitat espanyola.

Comentaris

Algemesiweb utilitza una ferramenta de facebook per als comentaris, i no es fa responsable de les opinions expresades.

Galeria

Fes click en la imatge per ampliarla

Segueix-nos a les xarxes

Al Facebook

Esta pàgina utilitza cookies propies i de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar la navegació. Si continues navegant, sense modificar la configuració de les cookies, entenem que acceptes el seu us. Post modificar la configuración en cualsevol momento.
Acceptar
Amb aquesta subscripció rebràs gratuïtament al teu correu el nostre diari quant llancem una nova edició.
Nom
Correu electrònic
Idioma de la publicació
  • valencià
Accepte els terms i les condicions descrites ací
CERRAR
Buscar noticies
Paraules
Només es considerarán paraules de 3 o mes lletres.
On
Títul
Subtítul
Resum
Text
Selecciona les parts de la noticia on recordes que estàn les paraules a buscar.
DAta de publicació
Desde:
Fins a:
Indica les dates aproximades de publicació de les noticies que estàs buscant.
Resultats